Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master

Details

Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.