Mbrojtja e praktikës profesionale nga studentët e programit Asistent i Lartë Ligjor

Details

Një sfidë e kaluar! Tjetër sfidë në pritje!
Studentët e vitit II në programin Asistent i Lartë Ligjor, finalizuan punën në studimet 2-vjeçare duke mbrojtur përballë komisionit praktikën profesionale. Të entuziazmuar për arritjen e tyre, ata mbyllën sot një kapitull të rëndësishëm duke qenë gati për provimin final.

KUB dëshiron të falenderoj dhe t’iu uroj suksese të mëtejshme!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.