Vazhdojnë me intesitet të lartë regjistrimet në #KUB ✔

Details

Vazhdojnë me intesitet të lartë regjistrimet në #KUB 🔝

Nxitoni të rezervoni vendin tuaj sepse kuotat janë të limituara!

Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.