Marrëveshje bashkëpunimi me Confindustria Albania

Details

 

Sot në mjediset e Kolegjit Universitar të Biznesit u finalizua marrëveshja e bashkëpunimit me Confindustria Albania.
Marrëveshja u firmos nga Presidenti i Confindustrias, Z. Sergio Fontana dhe Rektori i KUB, Prof. Dr. Leandro Haxhi.

Kjo marrëveshje konsiston në:

  • Aktivizimin e një sërë veprimesh që synojnë maksimizimin e sinergjive midis botës akademike dhe botës së aktiviteteve prodhuese me objektivin e përbashkët të përmirësimit dhe fuqizimit të sistemit të vendosjes dhe aktivizimit të praktikave për studentët dhe të diplomuarit e kurseve të studimit të Kolegjit Universitetar të Biznesit.
  • Fuqizimin e trajnimit të figurave profesionale të afta për të menaxhuar dhe përmirësuar proceset produktive të kompanive në këtë fushë, duke pasuruar sistemin e dijeve në nivel teorik dhe praktik për studentët dhe të diplomuarve (alumni) të Kolegjit Universitar të Biznesit duke siguruar një qasje më të mirë se si funksionon tregu i punës dhe duke i bërë studentët më shumë të vetëdijshëm për zgjedhjet e tyre profesionale,
  • Afrimin, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rregulloret e Kolegjit Universitar të Biznesit, e kompanive vendore në proceset kërkimore duke patur si qëllim forcimin e marrëdhënieve midis kompanive dhe gjetjeve të hulumtimeve si dhe për të transferuar njohuritë e fundit në aktivitetet prodhuese.
  • Shtrirjen e bashkëpunimit midis dy institucioneve me qëllim ndërmjetësimin, përgatitjen dhe punësimin e studentëve në kompani të ndryshme që janë pjesë e Confindustrias.

KUB falenderon Z. Sergio Fontana për gadishmërinë dhe bashkëpunimin.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.