Leksioni i hapur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Details

Kolegji Universitar i Biznesit pati kënaqësinë e veçantë të mirëpresë sot në auditorët e tij, Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Z. Robert Gajda.

Tematikat e këtij takimi ishin:

1-Prezantimi i Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

2-E drejta Sociale, parimi i barazise, (Garantimi i të drejtave të barabarta është detyrë e tërë shoqërisë dhe nënkupton mënjanimin e pengesave në realizimin e barazisë gjinore)

3– Hate speech( gjuha e urrejtjes) perdorimi ne media nga persona publik si dhe liria e fjales.
Gjithashtu, Z. Gajda i njohu studentët me karakteristikat dhe kompetencat që ka institucioni i cili drejton, rastet e diskriminimit në Shqipëri, hapat që ndiqen në marrjen e masave në rastet kur evidentohet diskriminimi, rekomandimet dhe udhëzimet që ofron për institucionet e tjera si Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë, etj.

Takimi u mbyll mes kureshtjes dhe pyetjeve të ndryshme nga ana e studentëve.

KUB falënderon Z. Gajda për kohën dhe leksionin e këndshëm që na ofrojë.

62256012_2415633975347723_48467958611050496_n62471301_2415633845347736_8588385208317771776_n64278824_2415633832014404_8035831644143222784_n64326157_2415633712014416_5524680148684636160_n

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.