Leksion i hapur me Znj. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit

Details

Në datë 11.4.2018, në ambientet e KUB u zhvillua një leksion i hapur me Avokaten e Popullit znj. Erinda Ballanca.
Në këtë leksion morën pjesë studentë dhe pedagogë të Kolegjit Universitar të Biznesit.
Znj. Erinda Ballanca foli për Avokatin e Popullit si një organ kushtetues i parashikuar për herë të parë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vitit 1998. Sipas saj në krijimin e këtij organi është marrë parasysh modeli i vendeve skandinave.
Në këtë leksion u trajtua gjerësisht roli i institucionit të Avokatit të Popullit në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të individit të cilat mund të cënohen nga organet e administratës publike. Gjithashtu u fol edhe për të drejtën e Avokatit të Popullit për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese dhe jurisprudencën përkatëse të kësaj gjykate.
Leksioni u ndoq me shumë interes nga studentët, të cilët i drejtuan pyetje të shumta znj. Ballanca për çështje që paraqisnin interes për ta.
Kolegji Universitar i Biznesit falenderon Avokaten e Popullit, znj. Erinda Ballanca për vizitën dhe leksionin e hapur të mbajtur në institucionin tonë.

30629751_2113364765574647_5975856906827202560_n30629829_2113363635574760_7153915300239376384_n30688175_2113363002241490_3517506966211526656_n30689076_2113363428908114_1663108772639277056_n

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.