Vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Uniacademy

Details

Kolegji Universitar i Biznesit pati kënaqesinë të mirëpresë presidentin dhe përfaqsues të Konfederatës së Edukimit Uniacademy me qendër në Turqi.

Objekti i këtij takimi ishte vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis palëve për të mundësuar:

  • Shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik të KUB me IAL partnere në Turqi.
  • Shkëmbimin e eksperiencave në hartimin e programeve të ndryshme studimore të përbashkëta në cikle të ndryshme studimi.
  • Kontributin e palëve në projekte të përbashkëta investimi me qëllim përmirësimin e infrastrukturës teknologjike.
  • Organizimin e eventeve të përbashkëta akademike, simpoziumeve, konferencave kërkimore shkencore, etj.

[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.