Zyra e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve në Kuadrin e Programit Erasmus +

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit  aktualisht është intreguar në Programin Erasmus + i cili ka në fokus zhvillimin e mobilitetit  student/staf akademik si dhe zhvillimin e kapaciteteve në fushën e edukimit të lartë. Aktualish Kolegji Universitar I Biznesit ka arritur të nënshkruaj shumë marrëveshje partneriteti me komponentin  ICM (International Credit Mobility) me universitete publike dhe private ne shtetet si: Turqi, Serbi, Lituani, Rumani, Maqedoni, Hungari, Itali, si dhe me shumë IAL të tjera brenda vendit.

Rëndësia dhe mundësitë që programi Erasmus + ofron per studentët janë të pafundme për tu eksploruar, për të zbuluar dhe përvetësuar njohuri të reja, shkëmbim eksperiencash dhe  krijim network-u.

Për më tepër informacion të detajuar iu sygjerojmë të klikoni vazhdimisht rubrikën Erasmus +  pjesë e menusë së quajtur Projekte dhe Partnerëwww.ucb.edu.al. Aty gjeni gjithë infomacionet për projektin, guidën studentore për Erasmus +  si dhe  katalogun e lëndëve të cilat universiteti ofron në anglisht përgjatë vitit akademik duke iu siguruar studentëve që do të vijnë një shërbim cilësor arsimi, korrekt, të qartë dhe të kënaqshëm.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.