Shpallen Fituesit e Raundit të III-të në Kolegjin Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë t’ju njoftojë se janë shpallur listat me kandidatët fitues të raundit të tretë të aplikimeve në KUB.

Regjistrimet do të kryhen në datat 21 deri në 26 Tetor 2020 pranë sektretarive në ambjentet e KUB.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

Më poshtë ju njohim me listat fituese sipas fakulteteve përkatës:

 

FAKULTETI EKONOMIK:

FINANCË- KONTABILITET, BANKA DHE INSTITUCIONE FINANCIARE

ADMINISTRIM BIZNESI

INFORMATIKË BIZNESI, TEKNOLOGJI INFORMACIONI

 

FAKULTETI I DREJTËSISË:

DREJTËSI

 

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE:

ASISTENT I LARTË ADMINISTRATIV

ASISTENT I LARTË KONTABËL

ASISTENT I LARTË LIGJOR

TEKNIK I LARTË SISTEMESH ELEKTRIKE

TEKNIK I LARTË SISTEMESH KOMPJUTERIKE

TEKNIK I LARTË SISTEMESH MOTORIKE

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.