Shkëmbimi studentor përmes projekteve ERASMUS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Shkëmbimi studentor përmes projekteve ERASMUS
I jep mundesinë të gjithë studentëve të KUB të provojnë një eksperiencë studnetore për një semestër jashtë vendit.
 
Ky është rasti i studentes tonë Megan Giçi e cila aplikoi në KUB për projektin ERASMUS+ në Universitetin “Kodolanyi Janos” në Budapest, Hungari.
Kolegji Universitar i Biznesit, Unique Opportunity, Amazing Experience!
 
 

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.