Rregullat që duhet të zbatojmë për mbrojtjen dhe parandalimin e Covid-19

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

RREGULLAT QË DUHET TË ZBATOJMË PËR MBROJTJEN DHE PARANDALIMIN E COVID-19 NË KOLEGJIN UNIVERSITAR TË BIZNESIT
Disa nga rregullat janë:
– Duhet të mbani maskë
– Duhet të mbani rradhë dhe distancë për matjen e temperaturës
– Duhet të shmangni shtrëngimin e duarve
– Duhet të mbani rradhë dhe distancë nga njëri-tjetri
– Duhet të lani vazhdimisht duart me ujë dhe sapun
– Duhet të dizifektoni vazhdimisht duart me alkool

Gjithashtu, duhet që: mos qëndroni në korridor, shmangni hyrje daljet, shmangni konsumimin e ushqimit, etj.

Të gjithë së bashku do ta kalojmë këtë sfidë!

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.