RIKUJTESË Projekti “Kërkimi im fillon këtu”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Projekti  “Kërkimi im fillon këtu”

Ky projekt është i pari në natyrën e tij me synimin e mirë që të kthehet në një aktivitet të përvitshëm me studentet  tanë në Kolegjin Universitar të Biznesit. Nxisim sa më shumë studentët e lëndëve pjesëmarrëse në projekt për të tre njësitë kryesore në KUB. Projekti “Kërkimi im fillon këtu” është  duke përmbyllur fazat e fundit dhe më 29 janar 2020 do te zhvillohet prezantimi i punimeve përpara komisioneve vlerësuese.

Studentë të KUB ju nxisim dhe mbështesim për çdo kontribut tuajin në këtë angazhim. Sjellim në vëmendjen tuaj tre çmime inkurajuese si dhe çdo punim do të vlerësohet me çmime inkurajuese, certifikata  si edhe punimet do të jenë pjesë e botimit e Revistës Studentore të KUB-it.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.