Pyetësori në bashkëpunim me IQE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit, në bashkëpunim me Institutin për Cilësi në Arsim,

Organizon pyetësorin e Studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe indikatorëve të tjerë në institucionin tonë.

Mendimi juaj është mjaft i rëndësishëm në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë.

Për këtë, kërkojmë angazhimin tuaj në plotësimin e këtij pyetësori.

📍 Adresa: Pranë ish-sheshit “Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, nr. 25, Laprakë, Tiranë.
☎️ 04 24 54 893
📱 069 88 99 999
📧 [email protected]
🌐 www.ucb.edu.al

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.