NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR MATURANTËT !!!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Mundësia e fundit për tu regjistruar në KUB !!!

Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, të gjithë maturantët të cilët kanë zgjedhur Kolegjin Universitar të Biznesit gjatë :

Raundit të Parë, të Dytë dhe të Tretë 

Kanë mundësi të regjistrohen në KUB nga data 27 deri në 31 Tetor 2020.

 

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

 

JU MIRËPRESIM !

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.