Mundësi për internshipi për studentët e KUB!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Partnerët tanë Italian Network shpk kërkojnë 2 studentë për internship në fushën e Kontabilitetit dhe Burimeve Njerëzore.
Të interesuarit duhet të jenë njohuri shumë të mira rreth fushës përkatëse dhe gjuhës italiane.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre brenda datës 30 Janar 2020 në adresën e emailit: [email protected]

Suksese!

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.