Marrëveshje KUB-IQE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi në fushën e edukimit të arsimit të lartë me Institutin për Cilësi në Arsim (IQE)!
IQE si institucion i pavarur në treg, për çertifikimin e vlerësimit të jashtëm të plotësimit të standardeve të arsimit të lartë në vend, realizoi në bashkëpunim me KUB, dy pyetësorë dhe paraqiti dy raporte përkatëse të vlerësimit:

🔹 Për Studentët
🔹 Për padagogët e KUB

Të dyja të lidhura me vlerësimin e tyre në lidhje me plotësimin e standardeve dhe cilësisë së edukimit në KUB në kushtet e pandemisë.

Këtë javë, në Kolegjin Universitar të Biznesit do të mbahet mbledhja e rradhës e Senatit Akademik, në të cilën do të miratohen raportet e pregatitura nga IQE dhe do të diskutohet rreth planit të masave për realizimin e rekomandimeve të lëna nga IQE.

📍 Adresa: Pranë ish-sheshit “Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, nr. 25, Laprakë, Tiranë.
☎️ 04 24 54 893
📱 069 88 99 999
📧 [email protected]
🌐 www.ucb.edu.al

KOLEGJIN UNIVERSITAR I BIZNESIT!
10 VITE SUKSES! 🎓
#kolegjiuniversitaribiznesit #kub #10years

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.