KUB kërkon të rekrutoj Graphic Designer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit (KUB) kërkon të zgjerojë stafin me një Graphic Designer (Full-Time).
Kandidati duhet të jetë bashkëpunues, kreativ dhe me eksperiencë në përdorimin e programeve si: Photoshop, Ilustrator, InDesign, Adobe Premiere Pro.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe Portofolin e tyre brenda datës 28 Qershor 2020 në adresën e emailit [email protected]

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.