Karta e studentit!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Gjatë muajit Janar do të finalizohet procesi i pajisjes së studentëve me kartën e studentit. Karta e studentit do t’iu ofrojë atyre një gamë të gjerë shërbimesh në sektorin publik dhe privat. Pritet që një numër i lartë studentësh të Kolegjit Universitar të Biznesit të pajisen me këto karta.

Ky mjet do ti ndihmojë ata për të aksesuar më tepër facilitate e gjithashtu për ti përfituar me kosto më të ulët. Shumë shpejt do të infomoheni për procedurën dhe do të njiheni me personat përgjegjës për procesin e pajisjes me karta.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.