Vizitë nga Gjimnazi “Ismail Qemali”

Details

KUB pati kënaqësinë të mirëpres në mjedset e tij një grup maturantësh nga Gjimnazi “Ismail Qemali”, Tiranë.🏢
Gjatë vizitës së tyre maturantët u njohën me mjediset, stafin, facilitetet dhe ofertën akademike.📚
Duke i falënderuar maturantët për vizitën, ftojmë të gjitha shkollat e tjera të mesme të bëhen pjesë e bashkëpunimit me qëllim këshillimin dhe informimin e mturantëve për të bërë zgjedhjen e duhur.

#kub #kolegjiuniversitaribiznesit
#fakultetidrejtesise #fakultetiekonomisë #kolegjistudimevetelartaprofesionale#kslp #profesion #gjimnaziismailqemali #matura #matura2019#programestudimi #masr #dartirana #followus @ Kolegji Universitar i Biznesit

60543081_2401106580133796_6776507062126903296_n60608924_2401106690133785_9021671318843555840_n

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.