TAKIM ME PRESIDENTIN E KUB

Details

TAKIM ME PRESIDENTIN E KUB

Ditën e sotme u zhvillua një takimi midis Qeverisë Studentore dhe Presidetit të KUB, Prof. As. Dr. Ylber Bezo.
Ky takim u zhvillua në kuadër të një bashkëpunimi të ngushtë midis Qeverisë Studentore dhe Institucionit për aktivitetet dhe problematikat e ndryshme.
Në këtë takim u diskutua dhe rreth axhendës së aktiviteteve, të cilat synohen të realizohen në afatshkurter dhe afatmesem sipas standardit më të larte te mundshem qe institucioni kerkon.
Përfaqësuesit e Qeverisë Studentore u njohën me mbështetjen e pakushtëzuar të institucionit për nismat e ndërmarra nga ana e tyre.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.