Studentët në praktikë

Details

Njihuni me Eriolën, studente në vitin e II Master i Shkencave në programin e studimit “Menaxhim Biznesi”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Departamentit të Shitjeve në Raiffeisen Bank, Tiranë.🏛
📒
Qëllimi i Kolegjit Universitar të Biznesit nuk është vetëm t’ju jap studentëve dijet teorike por falë bashkëpunimit me biznese/institucione publike/private t’ju ofroj atyre njohurit më të mira praktike në mënyrë që ata të jenë kandidatë potencial në tregun e punës nesër.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.
📣
59770216_2393539820890472_4440026573722091520_n

Njihuni me Mirsianën, studente në vitin e II Master i Shkencave në programin e studimit “Kontabilitet 
Financë”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Zyrës së Kontabilitetit “Sharka Agjenci”, Lushnje.🏛
📒
Kolegji Universitar i Biznesit ka mbi 100 marrëveshje bashkëpunimi në të cilat studentëve u ofrohen mundësi praktike profesionale, internshipe dhe punësim.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.

20190510_120522
 
Njihuni me Ariolën, studente në vitin e III Bachelor në programin e studimit “Administrim Biznesi”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Drejtorisë së Përgjithme të Tatimeve dhe Taksave Vendore, Tiranë.🏛
📒
Kolegji Universitar i Biznesit ka mbi 100 marrëveshje bashkëpunimi në të cilat studentëve u ofrohen mundësi praktike profesionale, internshipe dhe punësim.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.
 
ea475e07-da60-4385-bfc3-1f1cf0ebf305
 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.