PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE “Google Classroom-Meet”

Details

Të nderuar studentë!
Në kuadër të përmirësimit të cilësisë, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin online, i cili ju është dërguar me email në adresat e tuaja të KUB.
Ju ftojmë të shprehni opinionet tuaja të sinqerta. Përgjigjjet tuaja do të ndihmojnë për të përmirësuar nivelin e procesit mësimor online.
Pyetësori është anonim. Lexoni me vëmendje çdo pyetje dhe jepni vlerësimin tuaj duke vendosur vlerësimin përkatës dhe që i korrespondojnë modulit dhe emrit të pedagogut sipas programit mësimor.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.