“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”

Details

Momente nga dita e dytë e trajnimit në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, mbajtur nga Qendra Europiane.
Fokusi i këtij trajnimi është neni 10 dhe nenin 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës Europiane
për të Drejtat e Njeriut.

KUB falënderon Qendrën Europiane të cilët mundësuan këtë trajnim mjaft interesant për studentët tanë si dhe i fton të bëhe pjesë e axhendës së aktiviteteve tona në vijim. @ Kolegji Universitar i Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.