Mbledhje e Senatit Akademik në KUB

Details

Ditën e Enjte, datë 17.09.2020 në mjediset e KUB u mbajt mbledhja e radhës së Senatit Akademik.

 

Mbledhja u zhvillua sipas rendit te ditës, pati diskutime konstruktive dhe strategjike si dhe marrjen e masave për vitin e ri akademik 2020-2021.

 

Mbledhja e senatit u zhvillua në respektim të masave parandaluese siç është ruajtja e distancës, përdorimi maskave, etj.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.