KUB pjesë e projektit “Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri”

Details

Kolegji Universitar i Biznesit është pjesë si Partner në Projektin GRADUA- Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipërihttps://www.graduaproject.com/

Projekti GRADUA, pjese e programit Erasmus + dhe e Koordinuar nga Universiteti Bujqesor i Tiranes, është krijimi i sinergjive konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës nëpërmjet ofrimit të një instrumenti të unifikuar në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve, performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit. Nepermjet GRADUA-s synohet qe te krijohet nje model i perputhjes se kerkeses me oferten duke krijuar databazen e te diplomuarve nder univesitetet ne vend nepermjet: mbledhjes se te dhenave te te diplomuarve, forcimi i bashkepunimit midis dypalesh universtitet-biznes, pozicionim i pershtatshem i te diplomuarve ne tregun e punes. Zbatimi i projektit vjen si një platformë inovative IT, e cila do të ndjekë të diplomuarit dhe punësimin e tyre në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të larte. 

Kolegji Universitar i Biznesit eshte tashme pjese e kesaj Platforme duke implementuar te gjitha programet e tij te studimit ne te dy ciklet Bachelor dhe Master. 

Titulli i Projektit: Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/GRADUA

Kohezgjatja: 3 vite (15/10/2017 – 15/10/2020)

Programi: Erasmus +, KA2 – Capacity Building in Higher Education (CBHE) 

Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës

Partnerët:

Universiteti i Tiranës 
Universiteti i Arteve Tiranë 
Universiteti Politeknik i Tiranës 
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 
Universiteti Europian i Tiranës 
Universiteti Polis 
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” 
Albanian University 

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Universiteti Fan S.Noli Korçe 

Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder 

Kolegji Universitar i Biznesit (UCB)

Kolegji Wisdom 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Università degli Studi di Siena 
University of Barcelona 
University Institute of Lisbon 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë 
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve 
Associated partners: United Nations Development Programme 

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.