Praktikat profesionale në KUB

Details

Momente nga një orë seminari në Laboratorin e Elektrikës në KUB. 💡🔌
Praktika profesionale është një pjesë e rëndësishme për studentët e programit “Teknik i Lartë Sistemesh Elektrike”, pasi vë në zbatim njohuritë e marra në auditoret e KUB.🏬

Lidheni të ardhmen tuaj me profesionet e së nesërmes! Lidheni të ardhmen tuaj me KUB! 👨‍💼👩‍🔧🎓

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.