Ditët e Informimit të Maturantëve 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Bazuar në shkresën e MASR-së Nr. 10915, datë 18.12.2019 “Për njohjen dhe informimin e nxënësve maturantë me institucionet e arsimit të lartë dhe programet e studmit që ato ofrojnë”, Kolegji Universitar “I Biznesit” ishte prezent në të gjitha ZVAP-të për këshillimin dhe informimin e maturantëve.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.