Udhëzuesi për praktikën dhe mbrojtjen e diplomës BSc, FE 📚🎓

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Udhëzuesi për praktikën dhe mbrojtjen e diplomës BSc, FE 📚🎓

Paketa udhëzuese e praktikës mësimore dhe paketa udhëzuese e diplomës/pyetjet përgatitore të provimit të formimit. 📑📖

Paketa udhezuese e praktikes permban:

– Shkresen drejtuar institucioneve 📃

– Programin e punes per secilin profil 📑

– Kontraten e praktikes 📄

– Raportin final 🗞

Paketa udhezuese e dilomes/provimit te formimit, permban:

– Udhezuesin per punimin e diplomes miratuar me vendim senati📕

– Program pune, Kerkesa, ballina 📗

– Pyetjet pergatitore per provimin e formimit per secilin profil 📖

Për më tepër informacion vizitoni faqen në portalin e sekretarisë mësimore, FE
🌐 https://sites.google.com/…/udhezuesi-per-praktiken-dhe-mbro…

Suksese!

#unëqëndrojnështëpi #bashkëdotjadalim

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.