Staf Akademik në “Shkenca Politike” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Hapen vende Vakante për Staf Akademik në “Shkenca Politike” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare” në Kolegjin Universitar të Biznesit.
 
Pozicionet Vakante në:
🔹1 Pozicion në Marredhenie Nderkombetare, me titull shkencor “Doktor Shkencash” (kanditatet mund te kene perfunduar studimet ne Marredhenie Nderkombetare
🔹2 Pozicione në Shkenca Politike, me titull shkencor “Doktor Shkencash” (kanditatet mund te kene perfunduar studimet ne Shkenca Politike ose Humane ne te dy ciklet e studimit)
 
Kriteret për Aplikim:
🔹Kandidatët duhet të zotërojnë Tituj Shkencorë
🔹Të kenë eksperiencë në mësimdhënie
🔹Me mesatare mbi 8
 
Dokumentat e nevjoshme:
🔹CV
🔹Kualifikime
 
Dërgoni aplikimin tuaj në: [email protected]
 
Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervista.
 
📍 Adresa: Pranë ish-sheshit “Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, nr. 25, Laprakë, Tiranë.
☎️ 04 24 54 893
📱 069 88 99 999
 
KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT!
10 VITE SUKSES! 🎓

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.