Shpallen fituesit e Raundit të II-të në Kolegjin Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë t’ju njoftojë se janë shpallur listat me kandidatët fitues të raundit të dytë të aplikimeve në KUB.

Regjistrimet do të kryhen në datat 30 Shtator deri në 9 Tetor 2020 pranë sektretarive në ambjentet e KUB.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

Më poshtë ju njohim me listat fituese sipas fakulteteve përkatës:

FAKULTETI I EKONOMISË:

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Administrim-Biznesi.pdf” title=”Administrim Biznesi”]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Banka-dhe-Institucione-Financiare.pdf” title=”Banka dhe Institucione Financiare”]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Finance-Kontabilitet.pdf” title=”Finance Kontabilitet”]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Informatike-Biznesi.pdf” title=”Informatike Biznesi”]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Teknologji-Informacioni.pdf” title=”Teknologji Informacioni”]

 

FAKULTETI I DREJTËSISË:

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Drejtesi-1.pdf” title=”Drejtesi”]

 

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE:

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLP-Profili_Asistent_I_Larte_Administrativ-A3.pdf” title=”KSLP, Profili_Asistent_I_Larte_Administrativ A3″]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLP-Profili_Asistent_i_Larte_Kontabel-A3.pdf” title=”KSLP, Profili_Asistent_i_Larte_Kontabel A3″]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLP-Profili_Asistent_i_Larte_Ligjor-A3.pdf” title=”KSLP, Profili_Asistent_i_Larte_Ligjor A3″]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLPProfili_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Elektrike-A3.pdf” title=”KSLP,Profili_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Elektrike A3″]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLP-Profil_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Kompjuterike-A3.pdf” title=”KSLP, Profil_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Kompjuterike A3″]

[pdf-embedder url=”http://ucb.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/KSLP-Profili_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Motorike-A3.pdf” title=”KSLP, Profili_Teknik_i_Larte_Sistemesh_Motorike A3″]

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.