61fa61342118d

Prof. Asoc. Dr. Leonard Danglli

Lektor

Prof. Asoc. Dr. Leonard Danglli

Lektor
” Everything worthwhile is uphill! “

Biografia

Prof.Asoc. Leonard Danglli është pedagog me kohë të plotë pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, që prej vitit 2004. Ai është gjithashtu pedagog me kohë të pjesshme pranë Kolegjit Universitar të Biznesit. Pas përfundimit të studimeve universitare, ai ka realizuar me sukses studimet master, ato të doktoratës, si dhe ka fituar titullin akademik Profesor i Asociuar. Kualifikimet e tij pasuniversitare lidhen kryesisht me fushën e gjuhësisë dhe mësimdhënies, ku përfshihen artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrje me kumtesë në konferenca shkencore. Ai është gjithashtu autor i tre librave: “The finest word: use the right vocabulary to communicate effectively”, “Secrets of English Pronunciation” dhe “Business English”. Veprimtaria e tij akademike përfshin edhe angazhimin e tij si anëtar bordi në disa revista dhe konferenca shkencore ndërkombëtare. Ndërkohë, që prej vitit 2020, Prof.Asoc. Leonard Danglli është anëtar i Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës.

Edukimi

  • Profesor i Asociuar (2012 – 2015), Universiteti i Tiranës
  • "Doktor" në Gjuhësi (2009 – 2012), Universiteti i Tiranës
  • Master në Gjuhësi (2005-2007), Universiteti i Tiranës
  • Bachelor në Gjuhë angleze (2000-2004), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës

Aftësitë

Mësimdhënie e gjuhës angleze
100%
Kërkim shkencor
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.