Msc. Eneida Hoxha

Msc. Eneida Hoxha

Asistent Lektor

Msc. Eneida Hoxha

Asistent Lektor
Master shkencor në Teknologji Informacioni – Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës. Eksperinca: Mësimdhënie në lëndët: Administrim Linux, Web Server, Teoria e Bazes së të dhënave, Aplikim dhe projektim bazë të dhënash, Gjuhë programimi C, C++, Sisteme Llogjike, Sisteme Shtytëzimi, Bazat e Informtikës, Rrjeta Kompjuterike, Menaxhim i Sistemeve të Informacionit. Drejtuese Operacionale dhe Menaxhere Cilesië në një kompani me fushëveprimi inspektimin dhe testimin e matësave elektrik. Drejtimi shkencor: Menaxhim baze të dhënash, Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit.

Biografia

Universitetet ofrojnë specialitete… dhe jo personalitete!”

Edukimi

  • Master i shkencave në Teknologji Informacioni, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës
  • Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës

Aftësitë

Menaxhim dhe Administrim Bazë të Dhënash
95%
Administrim Sisteme Operimi
95%
Sisteme Menaxhimi Informacioni
90%
Menaxhim dhe Kontroll Cilësie,
95%
Menaxhim Operacional
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.