61bfa50c6beba

Msc. Elida Toli

Asistent Lektor

Msc. Elida Toli

Asistent Lektor
” Zgjidhja më e mirë ajo që nuk e keni menduar kurrë! “

Biografia

Kam lindur në Vlorë. I gjithë edukimi im ( 8-vjecar , i mesëm dhe ai i lartë ) është kryer në Tiranë . Duke punuar në disa sektorë të ekonomisë si dhe në mësimdhënie (Universitet Shtetëror-Cikli Bachelor) kam përfituar eksperienca të ndryshme që më kanë vlejtur dhe formur edhe më shumë për profesionin që kam sot. Banoj në Tiranë.

Edukimi

  • Fakulteti Ekonomik, Ekonomist për Industri, Universiteti i Tiranës

Aftësitë

Financë - kontabilitetit
90%
Mësimdhënies në pozicion si pedagoge për të mentoruar gjeneratën e ardhshme të ekonomistëve dhe jo vetëm
95%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.