Msc. Dritan Karriqi

Msc. Dritan Karriqi

Asistent Lektor

Msc. Dritan Karriqi

Asistent Lektor
” Një mësues, i cili përpiqet të japë mësim pa e frymëzuar studentin me dëshirën për të mësuar, krijon një hekur të ftohtë!”

Biografia

Kam gati 10 vjet në fushën e Arsimit: Ku kam dhënë lenden (MAKINA ELEKTRIKE) në shumë Universitete por edhe në fusha Arsimore të nivelit të formave (KURSE), 6 mujor ose një vjeçare: Universitete që kam dhënë mësim janë disa si më poshtë: Universiteti Aleksandër Moisiu Universiteti Albania Universiteti Metropolitan Kolegji Universitar i Biznesit SHKOLLA E MESME TEKNIKE ELEKTRIKE GJERGJ CANCO Kam punuar në shumë firma projektimi dhe zbatimi të Instalimeve elektrike civile dhe industriale, ku madje jam paisur me dëshmi aftësie në fushën e projektimit dhe të zbatimit të skemave elektrike: Kam punuar edhe në firmen MERCEDES BENZ në skemat e automatizimit të makinerive, gjithashtu kam insistuar edhe në fabrikën e BIRRA TIRANË në fushën e automatizimit dhe te Transmisioneve Elektrike.

Edukimi

  • Master shkencor në fushën "SISTEMET ELEKTROENERGJITIKE", Universiteti Politeknik i Tiranës
  • Bachelor në Inxhinieri Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës

Aftësitë

Inxhinieri Elektrike
90%
Makina Elektrike
100%
Instalime elektrike dhe industriale
70%
Skema lëshimi të fuqisë dhe të komandimit të motorave elektrik në industri
100%
Skema të atomatizimit në transmisione elektrike
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.