3

Msc. Besmir Kanushi

Asistent Lektor

Msc. Besmir Kanushi

Asistent Lektor
Motivim, angazhim! Përndjekja e motivimit, mund të jetë një nga kurthet më interesante të shoqërisë moderne. Diku, dikur, shoqëria ka prodhurar këtë koncept si rrjedhojë e paaftësisë së njerëzve për të vepruar dhe punuar në një drejtim të caktuar. Kur nuk duam të bëjmë diçka, themi që na mungon motivimi, por ajo çfarë na mungon në të vërtetë është angazhimi. Motivimi është një gjëndje e përkohshme dhe jo një cilësi që duhet ndjekur në afatgjatë. Çdo gjë përtej një “sprinti” momental, kërkon angazhim dhe përkushtim, jo motivim. Kur jemi të angazhuar dhe të gatshëm për tu përfshirë në diçka, hapat e rradhës vijnë natyrshëm. “Bota që po vjen nuk kërkon më njohuri, kërkon aftësi për të gjetur zgjidhje kreative.”

Biografia

Besmir Kanushi, i diplomuar ne vitin 2014 ne degen Informatike Ekonomike, si nje nder studentet me te mire. Prej 7 vitesh ka punar si Asistent/Lektor (Pedagog) ne Albanian University, Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike, Departamenti i Inxhinierive. Aktualisht: – Ass. Lektor & Koordinator i programeve te studimit Informatike Biznesi/TI, prane Kolegjit Universitar te Biznesit, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Ekonomiksit & Informatikes – Menaxher/Konsulent i Marketingut Dixhital ne rolin e Analistit dhe Drejtorit ekzekutiv prane kompanise virtuale www.bambaron.com Qe prej 2014: • Ka marre pjese si autor/bashkeautor me referime shkencore ne konferenca nderkombetare dhe kombetare. • Pjese e projekteve te ndryshme si Specialist dhe Konsulent ne fushat e Edukimit, Inxhinierike, IT, Data mining dhe Menaxhim Projektesh. • Eshte bashkeorganizator i konferences se I-re studentore “Inovacioni ne Inxhinieri, Shkence dhe Teknologji” zhvilluar ne daten 03 Maj 2019 ne Albanian University.

Edukimi

  • MSc. Informatike Ekonomike, SHPAL "PAVARESIA"
  • Teknologji Informacioni, Universiteti "Ismail Qemali"

Aftësitë

Databases SQL/MySQL/ORACLE
98%
Data Werhouse & Datamining
98%
Programimi ne JAVA
95%
Programimi ne C/C++
95%
Programimi Mobile
95%
Cyber Security
94%
Microsoft Office
100%
SPSS
98%
Marketing Digital
98%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.