61f7fa5639460

Msc. Armila Xhebraj

Asistent Lektor

Msc. Armila Xhebraj

Asistent Lektor
” Be practical, consistent in your choices and a great road of success is expecting YOU! “

Biografia

Edukimi

  • Master Shkencor, Kontabilitet-Financë, Fakulteti i Ekonomisë, Kolegji Universitar i Biznesit
  • Bachelor, Kontabilitet-Financë, Fakulteti i Ekonomisë, Kolegji Universitar i Biznesit

Aftësitë

Komunikimi
100%
Prakticiteti
90%
Leadership
80%
Aftësi për të punuar në grup
90%
Efiçencë
100%
Qëndueshmëri
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.