matilda

Dr. Matilda Meta

Zv/dekane e fakultetit të drejtësisë dhe shkencave politike

Dr. Matilda Meta

Zv/dekane e fakultetit të drejtësisë dhe shkencave politike
“Liria, është e drejta për të bërë atë që lejon ligji”

Biografia

Dr. Matilda Meta. Ka mbaruar studimet ekselent në Shkenca Politike/Juridike, trajtuar me Bursë Merite në MsC “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, dhe studente ekselente në MsC “E Drejtë Civile dhe Tregtare”, si dhe mban gradën Doktor i Shkencave me vlerësimin “Shumë Mirë” me rezultate maksimale në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ka eksperiencë mbi 10 vite si pedagoge në universitet duke mbajtur edhe disa pozicione drejtuese, si , Zv/ Dekane, Përgjegjëse Departamenti, etj.Gjithashtu ajo ka kryer botime të shumta në konferenca brenda dhe jashtë vendit si Spanjë, Angli, Maqedoni etj në fushën e jurisprudencës. Ҫertifikuar si “Ambasadore e Paqes” nga UPF. (Universal Peace Federation, 2018).

Edukimi

  • Doktore Shkencash, në "Marrëdhënie Ndërkombëtare", Universiteti i Tiranes

Aftësitë

Aftësi shumë të mira bashkëpunimi dhe përshtatje në grup
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.