Lorena Bezo

Dr. Lorena Bezo

Lektor

Dr. Lorena Bezo

Lektor
” Investimi në njohuri të shpërblen me interesin me të të lartë në jetë! “

Biografia

Lorena Bezo (Balili), diplomuar në vitin 2008 me rezultate të larta në profilin Financë-Kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. Në Dhjetor 2011 përfundon me sukses studimet Master në Financë në FEUT dhe nëntor 2016 fiton gradën Doktore Shkencash në Financë. Në nëntor 2008 emërohet pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Financës, të Fakultetit të Ekonomisë, të Universitetit të Tiranës ku dhe vazhdon si lektore në sistemin Bachelor dhe Master. Paralelisht ofron kontributin e saj me kohë të pjesshme në Kolegjin Universitar te Biznesit qe prej vitit 2013 e në vazhdim. Gjate kësaj kohe është angazhuar në një veprimtari të pasur botuese, kërkimore e shkencore duke qënë autore dhe bashkëautore në shumë artikuj e konferenca brenda dhe jashtë vendit. Fusha e kërkimit: Institucionet Financiare Bankare, Paraja dhe Banka Lëndët: Paraja dhe Banka, Teknikë Bankare, Drejtim Bankar

Edukimi

  • Financë- Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
  • Doktore Shkencash në Financë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Aftësitë

Njohuri e avancuar e Visual Basic for Application
100%
Njohuri e avancuar e programeve: Visual Basic, Matlab dhe Internet
100%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.