Erinda Male

Dr. Erinda Male

Lektor

Dr. Erinda Male

Lektor
” Të mësuarit nuk është përgatitja për jetën, është vetë jeta! “

Biografia

Avokate/ Drejtor Departamenti Ligjore dhe Burime Njerëzore pranë Prodata Securities/ Lektore pranë KUB Doktor i shkencave në të Drejtën Penale, pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT Master në Avokati Ndërkombëtare pranë Universitetit të Barcelonës, Spanjë.

Edukimi

  • Doktor i shkencave në të Drejtën Penale, Fakulteti i Drejtësisë
  • UT Master në Avokati Ndërkombëtare, Universiteti i Barcelonës, Spanjë

Aftësitë

Avokate/ konsulente ligjore në çeshtjet civile, tregtare dhe familjare
95%
Menaxhim Burime Njerëzore
95%

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.