Paketa udhëzuese e praktikës mësimore për studentët e ciklit të dytë Master, FE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Paketa udhezuese e praktikes mesimore për studentët e ciklit të dytë Master në:
– Paketa e praktikes MSC MB / KF 120 ECTS 
– Paketa e praktikes MPE MB / KF 60 ECTS 
– Paketa e praktikes MPETH MB / KF 120 ECTS

Paketa udhëzuese e praktikës përmban: 
1. Kontraten e praktikes 
2. Shkresen drejtuar institucioneve 
3. Raportin final 
4. Programin e punes per secilin profil

Për më tepër informacion vizitoni faqen në portalin e sekretarisë mësimore, FE
Klikoni këtu për t’u njohur me paketën e plotë.

Suksese!

#unëqëndrojnështëpi#bashkëdotjadalim

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.