Orari i Semestrit të dytë

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Publikohet orari i Semestrit të dytë në KUB.

FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I DREJTËSISË

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE

 

Orari është i aksesueshëm nga adresat email të KUB

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.