Njoftim i rëndësishëm për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, Maj 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Bazuar në urdhërin nr. 32, datë 05.05.2020 “PËR MIRATIMIN E PERIUDHËS SË APLIKIMEVEME FORMULARËT A1/A1Z PËR MSH”, ju informojmë se plotësimi i formularit A1Z do të kryhet nga datat 19-24 Maj 2020
Kandidatët që duhet të plotësojnë këtë formular janë:
1. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2020;
2. Kandidatët që kanë detyrim për të dhënë një ose disa provime të maturës;
3. Kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme jashtë Shqipërisë dhe kanë kryer njësimin e diplomës.

Kujdes!
Pa plotësimin e këtij formulari ju nuk mund të kryeni dot aplikimin për studimet e larta në asnjë institucion të arsimit të lartë.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.