Kolegji Universitar i Biznesit pjesë e Programit Erasmus +

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Erasmus + është një program i Bashkimit Evropian (BE) që mbështet financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit për periudhën 2014-2020. Erasmus + ngrihet mbi përvojën dhe suksesin e programeve të mëparshme arsimore të BE-së (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink,etj) dhe mbështet shkëmbimet ndërkombëtare të studentëve, stafeve akademike dhe administrative, qarkullimin e praktikave më të mira midis institucioneve të arsimit të lartë dhe forcimin e lidhjeve midis arsimit dhe tregut të punës.
Programi është përgatitur nga Komisioni Evropian i BE-së.

Në kuadër të Erasmus + Kolegji Universitar i Biznesit është Institucion partner me Institucionet e Arsimit të Lartë në shtete të ndryshme për Programin Erasmus + në termat e zhvillimit të mobilitetit staf/student në oucoming dhe incoming  si më poshtë:

  • Baltic International Academy, Letoni
  • Universiteti Ndërkombëtar “Novi Pazar”, Serbi
  • Universiteti FINAL INTERNATIONAL, Qipro
  • Universiteti “Andrei Saguna”, Rumani
  • University of Petrosani, Rumani
  • Akademia e Biznesit ‘Smilevski’, Maqedoni e Veriut
  • Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë së Informacionit “Saint Paul the Apostle”, Maqedoni e Veriut
  • Kolegji Universitar i Shkencave të Aplikuara “ALYTAUS”, Lituani
  • Kolegji Marijampole, Lituani
  • Ljubljana School of Business, Slloveni

Marrëveshjet e lidhura me IAL-të e huaja vijojnë nga  Marrëveshje të përgjithshme bashkëpunimi ndërmjet dy Institucioneve, Marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi dhe Marrëveshje Erasmus + /KA107 por jo vetëm. Kolegji Universitar i Biznesit po e vazhdon rrugën e tij duke hedhur hapa të sigurtë drejt një të ardhmje të sukseshme.

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.