Trajnimi “Brand Yourself”

Details

Ky ishte trajnimi që  u zhvillua së fundmi  në mjediset  e Akademisë Profesionale të Biznesit. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit u njohën me disa çështje mjaft interesante siç janë; mentorimi, lidershipi, pronësia intelektuale, inovacioni dhe kreativiteti, marka si dhe element të tjerë të marketingut.
IMG_7467IMG_7545

Ky trajnim vjen falë bashkëpunimit që Akademia ka me qendra dhe organizata të ndryshme rinore, të cilat falë këtyre trajnimeve dhe workshop-eve (non formal education) i njohin të rinjtë me mundësitë dhe aftësitë për t’u përballur me sfidat e së ardhmes.

APB, your partner to success 😉

IMG_7394IMG_7363

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.