Takimi me DIMAK Albania

Details

Në datë 24 janar 2017 pranë mjediseve tona u zhvillua takimi informues me DIMAK Albania në lidhje me mundësitë e punësimit sezonal për studentët tanë në Gjermani. Gjatë këtij takimi img_3287img_3309përfaqësuesja e DIMAK Albania, Znj. Anisa Xhafa i njohu studentët me mundësitë e punësimit, kushtet e punës, kriteret e pranimit, mënyrat e aplikimit si dhe njohuritë që duhet të kenë studentët për të qenë të suksesshëm gjatë aplikimit dhe pranimit të tyre. Ky takim pati një vëmendje dhe një rëndësi të veçantë, pasi ju ofron studentëve mundësi dhe eksperienca shumë të mira, të cilat i para përgatisin studentët të jenë më të favorizuar në tregun e punës vendase.
APB falënderon DIMAK Albania si dhe gjithë studentët e pranishëm të cilët ndoqën me vëmendje këtë takim!

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.