Sipërmarrja Sociale

Details

Momente nga dita e sotme gjatë leksioni të hapur me temë “Sipërmarrja
Sociale” nga Dr. Ulpiana Koçollari – Lektore në Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia në Itali.
img_3590Dr. Koçollari i njohu studentët me mundësitë dhe risitë që ofron sipërmarrja sociale, si dhe i orientoj ata sesi mund të aplikojnë për grande të ndryshme për realizimin e ideve të tyre në këtë sektor. Është kënaqësi që më në fund po jap një orë leksioni në gjuhën amtare u shpreh Dr. Ulpiana Koçollari. Përveç këtij leksioni tashmë Dr. Ulpiana Koçollari do të shërbej edhe si një urë lidhëze dhe bashkëpunimi midis Universitetit të Modenës dhe Reggio Emilias dhe Akademisë.

Falenderime për Dr. U. Koçollari e cila zgjodhi Akademinë për të ndarë së bashku eksperiencën dhe sukseset e saja në botën akademike.

img_3574img_3572

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.