Leksioni i hapur me të ftuar Profesor Gentian Trenova.

Details

Pranë Kolegjit Universitar të Biznesit është mbajtur leksioni i hapur me të ftuar Profesor Gentian Trenova.
Në këtë leksion morën pjesë studentët e Studimeve të Larta Profesionale (2-vjeçare) të profilit Ligjor, studentët e Fakultetit të Drejtësisë, si dhe stafi akademik i KUB. Tema e trajtuar nga Profesor Trenova u shtri rreth aspektit procedural të akuzës, pavarësisë së prokurorit në ushtimin e veprimtarisë së tij, apo dhe pozita e funksionit të prokurorit brenda sistemit të drejtësisë.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.