Leksion i Hapur mbi informimin e studentëve të Studimeve të Larta Profesionale për praktikat profesionale jashtë vendit

Details

 

Kolegji Universitar i Biznesit në vijueshmëri të mbështetjes së tij të pakushtëzuar për çdo student këtë herë në bashkëpunim me Albanian Skills, zhvilloi një orë seminari të hapur me në fokus zhvillimin e praktikave jashtë vendit për një semester për studentët e vitit të parë me profil profesional.

Studentët të cilët do përzgjidhen në bazë të plotësimit të kritereve do kenë mundësinë e një praktike prej 3 muajsh në një vend të BE-së.

Mundësi, sukses, cilësi, profesion dhe një e ardhme e sigurtë ju mirëpret në KUB!

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.