Leksion i hapur, “Komunikimi midis kulturave”, me Andy Zdan MIHAJLOWITZCH

Details

IMG_8314Leksion i hapur, “Komunikimi midis kulturave”, me Andy Zdan MIHAJLOWITZCH (specialist komunikimi dhe pedagog me përvojë më shumë se 25 vjeçare në më shumë se 35 – 40 vende të botës në lidhje me bërjen e biznesit dhe komunikimin midis kulturave) Në këtë leksion të hapur u trajtuan çështje që lidhe me këndvështrimin që kanë individët e kulturave me kontekst të ulët dhe kulturave me kontekst të lartë në lidhje me konceptet e respektimit të kohës, marrëdhënieve te autoritetit në organizatë, distancës së komunikimit, qëndrimit ndaj ideve dhe individit, qëndrimit ndaj ligjeve dhe rregullave, emocioneve, etj.
Çështje të tilla janë më shumë interes në ditët e sotme për faktin se qytetërimet kanë më shumë shanse të përballen me njëri tjetrin dhe integrimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në rajon dhe më gjerë shton shanset dhe mundësitë er përballjes me individë që vijnë nga kultura të ndryshme.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.