Shpallen fituesit e raundit të I-rë në Kolegjin Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë t’ju njoftoj se janë shpallur listat me kandidatët fitues gjatë raundit të parë të aplikimeve në KUB.
Regjistrimet do të kryhen në datat 2-15 Shtator 2020 pranë sekretarive në ambjentet e KUB.
Dokumentaet e nevojshme për regjistrim janë:
– Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme;
– Fotokopje e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandatë pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandatë pagesa e këstit të parë të tarifës ose tarifës së plotë.

Më poshtë po ju njohim me listat fituese sipas fakulteteve përkatës.

FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I DREJTËSISË

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.